Акаунт
 
Количка
0 артикула
 
Най-продавани
LED лента 3528 - 60LED/m - БЯЛА LED лента 3528 - 60LED/m - БЯЛА
4.00 лв. без ДДС
4.80 лв. с ДДС
2.10 лв. с ДДС  
5 out of 5 Stars!
LED лента 3528 - 60LED/m - ТОПЛО БЯЛА LED лента 3528 - 60LED/m - ТОПЛО БЯЛА
4.00 лв. без ДДС
4.80 лв. с ДДС
2.10 лв. с ДДС  
LED лента 3528 - 30LED/m - БЯЛА LED лента 3528 - 30LED/m - БЯЛА
2.00 лв. без ДДС
2.40 лв. с ДДС
1.80 лв. с ДДС  
LED лента 3528 - 120LED/m - БЯЛА LED лента 3528 - 120LED/m - БЯЛА
4.00 лв. без ДДС
4.80 лв. с ДДС  
 
РЕКЛАМА

 

 
ЕФЕКТИВНОСТ на LED

Лумен (lm) е единица за светлинен поток.
Лумен на ват lm/W – Светлинният поток в lm, излъчван при консумация 1W. Няколко примера за съотношението лумен/ват на различни видове лампи:

Обикновена крушка: 10-15 lm/W
Луминисцентна T8: 40-60 lm/W
Енергоспестяваща: 40-60 lm/W
Халогенна луничка: 10-25 lm/W
Натриева лампа: 40-100 lm/W
Светодиоди (LED):  80-150 lm/W
 

Условия за ползване

 ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на електронен магазин на "М Дизайн 2005" ЕООД
Чл.1 Общи условия
1. Настоящите условия целят да информират потребителите и клиентите на "М Дизайн 2005" ЕООД  за правата и  отговорностите им при използване на електронния магазин, и/или при разглеждане на уебсайта.
2. При направа на Поръчка, настоящите общи условия имат силата на договор, обвързващ потребителя, от една страна, наричан за краткост КЛИЕНТ  и "М Дизайн 2005" ЕООД, от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
3. Договорът между КЛИЕНТА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се счита за сключен от момента на направата на поръчката по начина, посочен в чл. 4, ал 2.
 
Чл.2  Предмет на услугата, предоставяна от "М Дизайн 2005" ЕООД .
1. "М Дизайн 2005" ЕООД дава на потребителите възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на стоките, представени в настоящия електронния магазин .  
2. "М Дизайн 2005" ЕООД предоставя детайлна информация за стоките и услугите, които предлага.
 
Чл.3 Промени
1. "М Дизайн 2005" ЕООД си запазва правото да извършва промени в информацията и цените на продуктите представени в електронния магазин, без предварително анонсиране.
2. "М Дизайн 2005" ЕООД си запазва правото да извършва промени в общите условия, публикувани в настоящия електронен магазин, без предварително анонсиране.
 
Чл.4 Поръчка
1. Поръчка може да направи всеки пълнолетен потребител, който е попълнил точно и цялостно съответната форма за поръчка. 
2. Чрез натискане на бутона "Поръчка” Kлиентът  създава електронен документ, който представлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП, чл. 3. С това си действие, Клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.  Електронният  документ представлява договор за предостявяне на продукти и услуги, които Клиентът заявява чрез своята поръчка към Изпълнителя.
3. При поръчка, КЛИЕНТЪТ  попълва  основните данни според формуляра за поръчка в електронния магазин. Клиентът  задължително посочва име, фамилия, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация прави поръчката невалидна.
4. При поръчка направена от непълнолетно лице, родителят или настойникът поема отговорност за поръчката, и заплаща поръчаната стока, доставката и всички други разходи, свързани с поръчката.
 
Чл.5 Цени и Доставка
1. Всеки продукт в електронния магазин е с обозначена цена.
2. Указаната цена е за един брой/метър  в лева. Някои продукти имат различни цени в зависимост от поръчваното количество (отстъпка за количество). Системата автоматично прилага тези цени в зависимост от заявеното количество. Отстъпките са в сила само в рамките на текущата поръчка.
3. Цената за транспорт(доставка) зависи от теглото на продуктите и се определя от куриерската фирма, обслужваща доставката.
4. Разплащането с „Наложен платеж” добавя допълнителна такса в полза на куриера, която зависи от неговата тарифа.
5. Застраховка - ако искате пратката да бъде застрахована при транспорт, отбележете това в "Забележка", когато създавате поръчка.
6. При доставката на адрес, посочен от Клиента, той се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от клиента.
7. Ако КЛИЕНТЪТ е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (клиентът, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
  
Чл.6 Отказ на поръчан продукт
1. Клиентът  може  да откаже поръчани и доставени продукти в момента на доставката в следните случаи:
а) доставеният продукт  видимо не съответства  на поръчания и това може да се установи чрез обикновен  преглед.
б) продуктът е бил  повреден при транспортирането.
в) цената при доставка (не включваща допълнителните такси на куриера) е различна от цената, посочена в потвърдителния e-mail, който "М Дизайн 2005" ЕООД изпраща на всеки Клиент при направа на Поръчка.
г) не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
 
Чл.7 Права на страните
1. Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
а) "М Дизайн 2005" ЕООД има право да разполага с данните на Клиента, които са му предоставени доброволно и предварително от Клиента в момента на направа на поръчка. Тази информация би могла да бъде използвана от Изпълнителя в случай на възникване на правен спор.
б) да изпраща месечни бюлетини  на регистрираните си клиенти с цел да предложи информация относно свои стоки и/или услуги
в) да прекрати регистрация на недобросъвестен Клиент
2. Права на КЛИЕНТА
а) според изискванията на Закона за Защита на Потребителите, КЛИЕНТЪТ  има право да се откаже от сключения във връзка с конкретна поръчка договор в срок от 7 (седем) работни дни от сключването му. Желанието  за отказ следва да бъде изпратено до "М Дизайн 2005" ЕООД на електронната поща: powerledbg@abv.bg
б) ако  в рамките на тези седем дена е осъществена доставка от куриер, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати разходите по доставка на стоката, а стоката да върне за своя сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в оригинална, неразпечатана опаковка.
 
 
Чл.8 Задължения на страните
1. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
а) да съхранява личните данни на КЛИЕНТА по указания в меню „ Защита на личните данни” начин
б) да предостави на Клиента поръчаната от него стока в уговорения срок.
в) да изпълнява съвестно задълженията си във връзка предмета на дейност на електронния магазин, посочен в чл.2 на настоящите Общи Условия
2.Задължения на КЛИЕНТА:
а) да посочи коректна информация при попълване на своята Поръчка
б) да заплати цената на направената поръчка , както и да получи стоката;
в) да не посочва невярна информация, или частична информация
г) да не използва недобросъвестно каквато и да е информация, получена от електронния магазин
 
Чл.9 Отговорности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. "М Дизайн 2005" ЕООД не носи отговорност за възможни неточности в  информацията, или ненавременно коригирана информация за своите продукти и услуги, както и не носи отговорност за евентуални пропуснати ползи или елементарни вреди свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на електронния магазин.
2. Изложената в електронния магазин информация е в съответствие с действащото българско законодателство, ползването й от страна на клиентите и потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.